Лука Кулушић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Web shop
Одбрањен
28.04.2011.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Милимир Пјешчић