Матија Крстићевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Препознавање лица
Одбрањен
17.07.2023.
Ментор
Др Јелена Васиљевић
Комисија
Др Милош Јовановић