Никола Крстић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Развој монитора
Одбрањен
06.12.2016.
Ментор
др Милош Јовановић
Комисија
др Душан Тошић