Стеван Ковачевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Analiza plugin sistema Eclipse SDK razvojnog okruženja i kreiranje plugina-EJB grafički dizajner sa generatorom koda
Одбрањен
14.10.2010.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Милимир Пјешчић