Стеван Ковачевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Анализа plugin система Eclipse SDK развојног окружења и креирање plugina-EJB 3.0 графички дизајнер са генератором кода
Одбрањен
14.10.2010.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Милимир Пјешчић