Марко М Костић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Системи за детекцију и превенцију напада
Одбрањен
13.10.2011.
Ментор
др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Радомир Јанковић