Иван Костић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Реализација 3play мреже у Metro Ethernet окружењу
Одбрањен
28.12.2007.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Десимир Вучић

Запослења

Total PetrolKostel


Август 2016 - Тренутно запослење

Kostel


Фебруар 2008 - Јул 2016