Душан Контић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Реализације WEB апликације за потребе стоматолошке ординације употребом JavaEE платформе
Одбрањен
10.06.2016.
Ментор
Др Душан Тошић
Комисија
Др Снежана Поповић

Запослења

NITES


Септембар 2017 - Тренутно запослење

Saga


Фебруар 2017 - Август 2017

BIS


Новембар 2016 - Тренутно запослење

Hypo Alpe-Adria Bank


Мај 2016 - Август 2016