Никола Којић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Upotreba Unity engine-a za izradu 3D igara za Android i iOS uređaje
Одбрањен
02.07.2014.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Драган Урошевић