Војин Катић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Складишта података у друштвеним мрежама
Одбрањен
30.09.2011.
Ментор
Др Душан Тошић
Комисија
Др Драган Урошевић