Никола Јовичић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Аутоматско бојење цртежа коришћењем конволуционих неуралних мрежа
Одбрањен
17.11.2017.
Ментор
др Стеван Милинковић
Комисија
др Јелена Васиљевић

Запослења

Hentsū


Август 2017 - Јули 2018

Veritek Global


Јун 2016 - Децембар 2016

Wingman AI Agents Ltd


Јули 2018 - Тренутно запослење