Михаило Јовичић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Kонструкција и анализа хардверског USB генератора случајних бројева са применом у криптографији
Одбрањен
24.09.2015.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Милош Јовановић