Драган Јовичић

Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Analiza performansi Multicast VPN protokola u mreži servis provajdera
Одбрањен
23.03.2012.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Драган Милетић