Гроздан Јовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
OFDM у MIMO системима
Одбрањен
23.09.2008.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Стеван Милинковић