Марко Јоветић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Интеграција Јаве и Хаскела на примеру MARC parsera
Одбрањен
17.06.2023.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
др Горан Ракочевић