Никола N Јовановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Примена дубоког графовског инфомакса на несупервизирано предвиђање веза
Одбрањен
03.07.2019.
Ментор
др Немања Илић
Комисија
др Стеван Милинковић

Запослења

Google


Јули 2016 - Октобар 2017

Improbable


Јули 2018 - Октобар 2018

Računarski fakultet


Октобар 2016 - Јули 2019

Snap Inc.


Јули 2019 - Септембар 2019