Михаило Јовановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Оптимизација симулирањем колоније мрава
Одбрањен
22.12.2017.
Ментор
др Јелена Васиљевић
Комисија
др Немања Илић