Никола LJ Јовановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Микрофронтенд приступ фронтенд развоју
Одбрањен
04.10.2019.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Бојана Димић Сурла