Дејан Јовановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Апликативно оријентисани дистрибутери саобраћаја
Одбрањен
11.05.2017.
Ментор
др Ђорђе Бабић
Комисија
др Душан Вујошевић