Огњен Јосиповић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Реализација виртуелне канцеларије коришћењем Интернет мреже
Одбрањен
16.07.2012.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Драган Милетић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Инжењеринг саобраћаја у MPLS VPN мрежама
Одбрањен
23.07.2014.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Драган Милетић

Запослења

Cisco Systems


Јануар 2015 - Август 2020

NCR Corporation


Септембар 2014 - Децембар 2015

Saga


Март 2013 - Септембар 2014

Vulkan Publishing


Јун 2011 - Фебруар 2013

Cisco Systems


Август 2020 - Тренутно запослење