Душан Јосиповић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Konvoluciona neuralna mreža za učenje igre Breakout
Одбрањен
17.11.2017.
Ментор
др Стеван Милинковић
Комисија
др Немања Илић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
„Филтернет: Систем за тематско филтрирање, прегледање и архиву података”
Одбрањен
18.10.2021.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
Др Стеван Милинковић, др Петар Бојовић

Запослења

Hentsū


Август 2017 - Јули 2018

Wingman AI Agents Ltd


Јули 2018 - Тренутно запослење