Коста Јевтић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Анализа сигурности сервиса за електронско банкарство банака у Србији
Одбрањен
06.12.2018.
Ментор
др Ђорђе Бабић
Комисија
др Снежана Поповић

Запослења

Alanda Global


Јуни 2018 - Јули 2019

FIS


Јули 2019 - Јуни 2021

TX Services


Јуни 2021 - Тренутно запослење