Коста Јевтић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Анализа сигурности сервиса за електронско банкарство банака у Србији
Одбрањен
06.12.2018.
Ментор
др Ђорђе Бабић
Комисија
др Снежана Поповић