Маја Јеремић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Скрам методологија-Примена и ставови корисника
Одбрањен
31.05.2022.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
Др Јелена Васиљевић