Лазар Јелић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Оптимизација неуралне мреже за векторско представљање речи
Одбрањен
01.07.2021.
Ментор
др Немања Илић
Комисија
др Стеван Милинковић

Запослења

Ecloga Apps


Јануар 2015 - Септембар 2016

Fintech M4 Pro


Септембар 2016 - Септембар 2018

Računarski fakultet


Септембар 2019 - Јули 2021

Microsoft


Јули 2021 - Октобар 2021