Стефан Јанићијевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Најдужи пут у комплетном графу
Одбрањен
20.12.2023.
Ментор
Др Марко Младеновић
Комисија
Др Драган Урошевић