Дејан Јаћимовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Једна реализација друштвеног умрежења MP3 flock-a
Одбрањен
30.06.2008.
Ментор
Др Бранимир Тренкић
Комисија
Др Стеван Милинковић

Запослења

StuntCoders


Август 2010 - Тренутно запослење

Mrežni sistemi


Мај 2009 - Септембар 2010

Intermex


Јануар 2009 - Јун 2009