Јована Ивановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Имплементација физике у видео играма - алгоритми и оптимизација
Одбрањен
05.12.2022.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
Др Драган Урошевић