Александар Ивановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Постизање високог степена корисничке употребљивости платформе за дефинисање анкета развојем уз примену технологија Wеб сервиса и база података
Одбрањен
25.07.2014.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
Др Снежана Поповић

Запослења

STADA IT Solutions


Децембар 2014 - Октобар 2017

Računarski fakultet


Октобар 2013 - Октобар 2017

Enon Solutions


Новембар 2017 - Тренутно запослење