Игор Илијашевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Реализација Webmail апликације употребом RichFaces и Hibernate окружења
Одбрањен
30.12.2010.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Наташа Каблар