Александар Икономовски

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Интер-вендорско тестирање мрежних технологија у виртуелном окружењу
Одбрањен
15.04.2022.
Ментор
др Петар Бојовић
Комисија
др Ђорђе Бабић