Xиао Ханг Гуо

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Смарт антене
Одбрањен
21.07.2011.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Драган Милетић

Запослења

Huawei


2010 - Тренутно запослење