Саша Горњаковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Имплементација блог сајта за гејминг индустрију
Одбрањен
18.05.2018.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Драган Урошевић

Запослења

Prodisight


Октобар 2017 - Октобар 2018

Komed Health AG


Октобар 2018 - Тренутно запослење

HolyCode


Октобар 2018 - Тренутно запослење