Давид Гордић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарски дизајн
Стечено звање
Дипломирани дизајнер
Тема рада
Одбрањен
19.08.2020.
Ментор
Комисија