Слободан Голубовић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Одбрањен
03.02.2014.
Ментор
Комисија

Запослења

Freelancer


- Тренутно запослење

Stamparija Stojadinovic


Мај 2015 - Тренутно запослење