Марија Голубовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Информациони систем за резервацију карата путем интернета
Одбрањен
13.03.2013.
Ментор
Др Мирољуб Захорјански
Комисија
Др Алемпије Вељовић

Запослења

Unit inzenjering


Децембар 2015 - Март 2018

Intellex d.o.o.


Јули 2018 - Децембар 2019

Levi9 IT Services


Јануар 2020 - Тренутно запослење