Богдан Голубовић

Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Specifičnosti web aplikacije AESR za evidenciju i publikovanje sportskih rezultata
Одбрањен
28.06.2016.
Ментор
Др Душан Тошић
Комисија
Др Десимир Вучић

Запослења

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije


Мај 2011 - Децембар 2013

AMS Osiguranje a.d.o.


Сеп 2017 - Јун 2018

Software-Nation


Окт 2018 - Јул 2019

Quantox Technology


Јул 2019 - Авг 2021