Милан Глухић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Алати за симулацију рачунарских мрежа у едукацији и истраживању - OMNeT++
Одбрањен
17.10.2014.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Десимир Вучић

Запослења

Levi9 IT Services


Децембар 2015 - Мај 2018

Fincore Group


Јануар 2015 - Новембар 2015

RealMarket


Јуни 2018 - Фебруар 2019

Instana


Фебруар 2019 - Септембар 2019

SugarCRM


Септембар 2019 - Тренутно запослење