Милорад Глигоровски

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
LTD-Advanced tehnologija za mobilni širokopojasni pristup
Одбрањен
14.05.2012.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Ђорђе Бабић