Јован Гавриловић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Управљање ризицима у рачунарству
Одбрањен
01.02.2022.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
др Милош Раденковић