Андреј Гашић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Претраживач метаподатака научних радова - прототип веб апликације
Одбрањен
26.10.2022.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
др Горан Ракочевић