Маша Галић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Методологија скрам
Одбрањен
20.12.2021.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
др Немања Радосављевић

Запослења

PULSEC


Јануар 2021 - Тренутно запослење