Марко Гај

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Анализа и експлоатација сигурносних пропуста у бежичним мрежама
Одбрањен
19.12.2011.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Десимир Вучић