Марко Гаговић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Развој рачунарства последњих тридесет година
Одбрањен
19.03.2012.
Ментор
Др Алемпије Вељовић
Комисија
Др Радомир Јанковић

Запослења

Saobraćajni fakultet


Септембар 2012 - Април 2017

Freelancer


Март 2010 - Децембар 2014

LeadGenius


Мај 2018 - Јуни 2021

Public Utility Company


Мај 2019 - Тренутно запослење