Зоран Фидановски

Докторске студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Доктор наука - електротехнике и рачунарства
Тема рада
Аналитичка и нумеричка анализа интеракције ласерског зрачења са материјалом
Одбрањен
23.01.2014.
Ментор
Др Милан Меркле
Комисија
Др Милеса Срећковић, Др Станко Остојић, Др Александер Ковачевић, др Јелена Илић