Коран Дурмиш

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
L3/L2 granica u visoko dostupnoj kampus mreži
Одбрањен
28.12.2007.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Десимир Вучић

Запослења

rootPlanet


- Тренутно запослење