Наталија Драгутиновић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарски дизајн
Стечено звање
Дипломирани дизајнер
Тема рада
Искра
Одбрањен
28.08.2023.
Ментор
др Милан Ђурић
Комисија
Милан Спасић