Владимир Ђукић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Примена дигиталне обраде сигнала и графички кориснички интерфејс у Матлабу
Одбрањен
12.11.2009.
Ментор
Др Мирослав Лутовац
Комисија
Др Ђорђе Бабић

Запослења

NBS


Јун 2014 - Март 2018

Zavod za izradu novčanica i kovanog novca


Јун 2013 - Јун 2014

Kopernikus


Фебруар 2012 - Мај 2013

Svet Plus


Јануар 2013 - Мај 2013

Ministartsvo odbrane Crne Gore


Април 2009 - Октобар 2010

S&T Serbia d.o.o.


Март 2018 - Тренутно запослење