Петја Алекси Ђаковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Андроид апликација за видео надзор помоћу веб PTC технологије
Одбрањен
19.11.2021.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
др Бојана Димић Сурла

Запослења

Flock Social


Октобар 2018 - Тренутно запослење

P3


2015 - 2016