Александар Динић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Отворена каталогизација колекција као сервис - пример употребе моделом вођеног развоја софтвера
Одбрањен
23.12.2016.
Ментор
др Бранко Перишић
Комисија
др Бојана Димић Сурла
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Razvoj aplokacije uz pomoć arhitekture bez servera-primer upotrebe Firebase i iOSplatforme
Одбрањен
16.01.2020.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
dr Dušan Vujošević, dr Miloš Radenković

Запослења

Mozzart Bet


Мај 2017 - Тренутно запослење

Toptal


Mar 2021 - Тренутно запослење