Јовица Димитријевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Развој компоненти web интерфејса на примеру Gmail апликације коришћењем Angular2 окружења
Одбрањен
24.10.2018.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
др Ђорђе Бабић

Запослења

Inbox


Мај 2010 - Фебруар 2011

Seven Bridges Genomics


Март 2011 - Октобар 2017

Nortal


Фебруар 2018 - Децембар 2019

WAES


Децембар 2019 - Децембар 2020

Backbase


Децембар 2020 - Тренутно запослење