Стефан Димић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Имплементација профилске стране друштвене мреже
Одбрањен
23.02.2012.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Милимир Пјешчић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Симулација службе за катастар непокретности Републичког геодетског завода
Одбрањен
10.12.2015.
Ментор
Др Радомир Јанковић
Комисија
Др Душан Вујошевић

Запослења

Endava


Јануар 2016 - Јун 2018

Realaiz


Мај 2012 - Јануар2016

youandshoe


2011 - 2012

Sharpfin


Јун 2018 - Јун 2020